Rožukroņa Kundze (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2018-10-20)  CPDL #51529: 
In d:       ((Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
In e:       ((Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2018-10-20).   Score information: A4, 1 page, 132 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Andris Solims. Edition of score in d and e moll.

General Information

Title: Rožukroņa Kundze
Composer: Anonymous
Lyricist: Latvian translation from Polish by Andris Solims.

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is traditional Polish Chant in honor of Our Lady of Rosary in Latvian.

External websites:

  • www.andsolm.info/scores.htm

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Rožukroņa, debess, zemes Kundze, tevi sveicam mēs ar prieka balsīm.

Refrēns:
Tevī meklē patvērumu ļaudis,
lūdzot Rožukronī palīdzību,
Rožukroņa Jaunava Marija.

2. Tiki sūtīta pie mums kā Māte ļaudis pārsargāt no Dieva soda.

3. Tu mums vēlies būt par patvērumu un glābt dvēseles, kas aiziet bojā.

4. Teici: “Pasauli grēks saindēja. Vajag stipri gandarīt par grēkiem”.

5. Lūdzi Fatimā lūgt Rožukroni – tas kā vairogs sargās grēciniekus.

6. Svētā Rožukroņa noslēpumi sagraus pestīšanas ienaidnieku.

7. „Mana Sirds tad triumfēs pār zemi, paglābs cilvēci no grēka posta”.