Sleep wayward thoughts (John Dowland)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_snd_globe.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Logo_capella-software_kurz_2011_16x16.png Capella
Nwc.png Noteworthy
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2017-03-07)  CPDL #43452:         
Editor: James Gibb (submitted 2017-03-07).   Score information: A4, 3 pages, 45 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Reformatting of #13122, with some adjustments to underlay.
  • (Posted 2013-10-03)  CPDL #30242:  Network.png
Editor: Fernando Gómez Jácome (submitted 2013-10-03).   Score information: A4, 2 pages, 53 kB   Copyright: Personal
Edition notes:
  • (Posted 2006-11-17)  CPDL #13122:         
Editor: Brian Russell (submitted 2006-11-17).   Score information: A4, 4 pages, 26 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: NoteWorthy Composer file may be viewed and printed with NoteWorthy Composer Viewer.]
  • (Posted 2004-02-20)  CPDL #06745:  Network.png
Editor: John D. Smith (submitted 2004-02-20).   Score information: A4, 2 pages   Copyright: Personal
Edition notes: Scores listed alphabetically by composer. All scores available in Scorch format, some are also available as PDF files.
  • (Posted 2003-08-18)  CPDL #05480:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif Network.png PDF, MIDI and Capella 4 files available.
Editor: Ulrich Alpers (submitted 2003-08-18).   Score information: A4, 1 page, 36 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Scroll down to #13 of 'The Firste Booke of Songes' collection. Capella zipped file (of all works of the collection) not found.
  • (Posted 2001-07-17)  CPDL #02853:  Network.png PDF, MIDI, ABC and LilyPond files available.
Editor: Laura Conrad (submitted 2001-07-17).   Score information: A4, 4 pages, 75 kB   Copyright: GnuGPL
Edition notes: in partbook format.

General Information

Title: Sleep wayward thoughts
Composer: John Dowland

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLute song

Language: English
Instruments: Lute

First published: 1597 in The First Booke of Songs or Ayres, no. 13
Description: 

External websites:

Original text and translations

English.png English text

1  Sleep wayward thoughts,and rest you with my love,
Let not my Love be with my love diseas'd.
Touch not proud hands, least you her anger move,
But pine you with my longings, long displeas'd.
Thus while she sleeps, I sorrow for her sake,
So sleeps my Love, and yet my love doth wake.

2  But on the fury of my restless fear,
The hidden anguish of my flesh desires,
The glories and the beauties that appear,
Between her brows near Cupid's closed fires
Thus while she sleeps, moves sighing for her sake,
So sleeps my Love, and yet my love doth wake.

3  My love doth rage, and yet my Love doth rest,
Fear in my love, and yet my Love secure,
Peace in my Love, and yet my love oppress'd,
Impatient yet of perfect temperature,
Sleep dainty Love, while I sigh for thy sake,
So sleeps my Love, and yet my love doth wake.

Polish.png Polish translation

1  Śpijcie, krnąbrne myśli, i dajcie odetchnąć mojej miłości:
Niech nie towarzyszy mej Ukochanej uczucie ułomne.
Nie tknijcie, pyszne dłonie, by nie poruszyć jej złości
Lecz tęsknijcie, niczym me tęskności płonne.
Bo gdy ona śpi, cierpię przez wzgląd na nią
I budzi się ma miłość, gdy śpi Miłość ma, jak Anioł.

2  Lecz, o furie gniewu mego, nieustające!
Skryta udręko mych cielesnych żądzy!
Piękności i cudowności, wciąż ukazujące
Się pośród płomieni Kupida ognisk gorących.
Bo gdy ona śpi, dotyk mój tęski za nią
I budzi się ma miłość, gdy śpi Miłość ma, jak Anioł.

3  Ma miłość szaleje, gdy Miłość ma śpi.
Ma miłość boi się, lecz Miłość jest bezpieczna.
Pokój mej Miłości, choć miłość w okowach drży.
Niecierpliwa, choć z natury swej stateczna.
Śpij kochana, gdym ku tobie zwrócony westchnień litanią
I budzi się ma miłość, gdy śpi Miłość ma, jak Anioł.

Translation by Stanisław Jonczyk