Svētais Jāzep (Magne Ioseph) (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2011-03-19)  CPDL #23277:  in D:       (Encore 4) (Encore 5) Score information: A4, 1 page, 44 kB   
  • (Posted 2011-03-19)  CPDL #23342:  in C:       (Encore 4) (Encore 5) Score information: A4, 1 page, 44 kB   
Editor: Andris Solims (submitted 2011-03-19).   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Andris Solims.

General Information

Title: Svētais Jāzep (in D, C) (Magne Ioseph)
Composer: Anonymous

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Svētais Jāzep, Dievs bij' lēmis tevim godu augstāko:
apgādāt un sargāt devis savu Dēlu vienīgo.
Viens tu biji izvēlētais Dāvida cilts pēctecis,
Dievmātei un Bērnam Jēzum dots tu biji aizgādnis.

2. Pildot Dieva svēto gribu, dzīvoji tu šķīstībā
un, kad Jēzus bija dzimis, biji Tam par aizstāvi.
Ēģiptē un Nāzaretē Dieva Dēlu sargāji.
Nāves stundā Pestītājam dvēseli tu atdevi.

3. Svētais Jāzep, lielu godu izpelnījies debesīs.
Pasniedz tu mums savu roku, visu ļaužu aizbildnis!
Palīdzi mums dienas darbā, dzīves nastu atvieglo
un, kad beigsies dzīves gaitas, nāves stundā stiprini!