Libera me

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

General information

Libera me Domine de morte aeterna is the ninth responsory at Matins for the Dead, and is also used for the burial service which follows the Mass for the Dead. For this reason it often appears as the concluding movement of Requiem settings.

When the third nocturn of Matins for the Dead is said by itself a different text, Libera me Domine de viis inferni, is used instead.

Settings by composers

Other settings possibly not included in the manual list above

Text and translations

Latin.png Latin text

Libera me, Domine,
de morte aeterna
in die illa tremenda
quando coeli movendi sunt et terra
dum veneris judicare saeculum per ignem.

Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit
atque ventura ira.

Dies irae, dies illa,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Danish.png Danish translation

Frels mig, Herre,
fra den evige død
på rædslens dag,
hvor himmel og jord er i bevægelse,
hvor du kommer for at dømme verden gennem ild.

Jeg skælver og frygter,
når ødelæggelsen og vreden rammer.
hvor himmel og jord er i bevægelse,

Hin dag, vredens dag,
ulykkens og elendighedens dag,
den forfærdelige og såre bitre dag.

Giv dem den evige hvile, o Herre,
og lad det evige lys skinne for dem.

Hungarian.png Hungarian translation

Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban itélni.

Reszket minden tagom, borzadok és félek,
Félek a naptól, mely vizsgálni fog s dulni,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni.

Haragnak napja az, inség s veszély napja
Nagy nap, mely a bünöst gyötrelemnek adja,
Eljössz a világot lángokban itélni.

Örök nyugodalmat adj, Ó Uram, nekik,
S örök világosság fényeskedjék nekik.

English.png English translation

Deliver me, O Lord,
from eternal death,
on that fearful day
when the heavens are moved and the earth
when you will come to judge the world through fire.

I am made to tremble, and I fear,
when the desolation shall come,
and also the coming wrath.

That day, the day of wrath,
calamity, and misery,
that terrible and exceedingly bitter day.

Rest eternal grant them, O Lord,
and let perpetual light shine on them.

Ukrainian.png Ukrainian translation

Звільни мене, Господи,
від вічної смерті
в день той трепету,
коли небеса та земля вражені будуть,
коли прийдеш судити світ вогнем.

Тому я тремчу і боюся,
коли суд настане.

День гніву, день той
нещастя та жалю,
великий і вельми тужний.

Даруй їм вічний спокій, Господи,
i вічне світло нехай ллється на них безперестанно.